Kort CV Lars Kuusiniemi

Utbildning:
Ägaren Lars Kuusiniemi blev färdig gymnasieekonom, 1979, med en kompletterande termin IT vid Frans Schartaus Gymnasium 1986.

Anställningar:
Sveriges kommuner och landsting (SKL), controller, projektekonom
Beställare vård, SLL, controller
Nordvästra produktionsområdet, SLL, redovisningschef
Samhall Avebe AB, controller och redovisningschef
Samhall (moderbolag), koncernekonom
KFUK-KFUMs studieförbund, ekonomisekreterare
Svenska röda korset, kassör
m m

Utbildare:
LK har även som anställd svarat för många utbildningar till personal inom området bokföring, ekonomistyrning.

Språk:
Svenska, perfekt
Finska, perfekt
Engelska
Tyska

En stor del av de senare årens jobb återfinns istället ovan under ”kunder” eftersom de utförts som konsultuppdrag via företaget.

Våra tjänster

Inhyrd controller eller projektekonom
Inhyrd redovisningsspecialist
Ekonomisk rådgivning
Ekonomiutbildning
Försäljning av VISMA SPCS administrations- löne- och skatteprogram