Kunder

Nedan exempel på kunder under årens lopp:

Börsnoterade företag
Tube Control AB (ingående i AddTech-koncernen)

Under rubriken ”Bemanningsföretag” återfinns många fler kunder där vi arbetat som underkonsult åt flera olika börsnoterade koncerner.

Bemanningsföretag
Prodiem AB
Bolagsordning AB
Proffice Sverige AB
Arena Ekonomi AB

I dessa fall har vi arbetat som underkonsult åt bemanningsföretaget med slutkunder inom både privat sektor (börsnoterade koncerner m fl), offentlig sektor (kommun och kommunägda bolag).

Branscher som vi haft uppdrag inom via bemanningsföretagen: IT, handel/industri, bilsäkerhet, renhållning, vattenförsörjning, grafiska

Stockholms läns landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Sydvästra sjukvårdsområdet
Södra länets produktionsområde
MediCarrier AB
Norrtälje sjukhus AB
Landstingsstyrelsens förvaltning
Produktionsstyrelsen.

Kommuner
TioHundraförvaltningen, Sjukvårds- och omsorgskontoret, Norrtälje kommun

Kommunalförbund
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Intresseorganisationer
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Mindre företag (redovisningstjänster, starthjälp, deklarationer, bollplank m m)
Jan Kuusiniemi Lantbruk
David Åström Musik & Data
Renovering Timo Pitkänen
Career Future AB
m fl företag

Utbildningsföretag
Mindset AB
Medborgarskolan

I dessa fall har vi arbetat som lärare/föredragshållare vid kurser inom ekonomistyrning och redovisning/bokföring.

Redovisningsbyrå
Rationell Redovisning i Väsby AB

I detta fall har vi arbetat som underkonsult där vi skött bokföring/bokslut åt redovisningsbyråns kundföretag.

Försäljning av VISMA SPCS-produkter
Ett stort antal företag, ofta små företag till vilka vi sålt administrations- och löneprogram.

Våra tjänster

Inhyrd controller eller projektekonom
Inhyrd redovisningsspecialist
Ekonomisk rådgivning
Ekonomiutbildning
Försäljning av VISMA SPCS administrations- löne- och skatteprogram